Ajankohtaista

Hallitus keskusteli eutanasiasta
Todettiin asia erittäin tärkeäksi ja perusteellista käsittelyä vaativaksi.
Pohdittiin yhteydenottoa liiton hallitukseen, jotta Lääkäriliitto teettäisi
asiantuntijaselvityksen eutanasian käytännöistä ja toteutumisesta niissä maissa
(esim. Belgia, Hollanti ja Sveitsi), joissa eutanasia on käytössä. Esille nostettiin myös etenen
(eettinen neuvottelukunte)ja tutkaksen (kansanedustajien ryhmä) roolit.

Julkaistu 06.10.2020

« Takaisin