Ajankohtaista

Vuosikokousmateriaalia 11.11.2020/Tilinpäätös/ Toimintakertomus 2019


TILINPÄÄTÖS 1.1.2019 - 31.12.2019
Toimintakertomus
Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot ja allekirjoitukset
Tilinpäätösmerkintä
Tuloslaskelma
 
Suomen Seniorilääkärit TOIMINTAKERTOMUS 2019
Suomen Seniorilääkärit ry – Finlands Seniorläkare rf toimintakertomus 2019
Yleistä
Vuosi 2019 oli yhdistyksen kymmenes toimintavuosi.
Lääkäriliitossa pari vuotta esillä ollut eläkeläisten jäsenmaksuvapaus tuli päätökseen liiton
valtuuskunnan kokouksessa 19.12.2019. Yhdistyksemme aktiivisesti ajama kannanotto,
ettei eläkeläisille edelleenkään määrätä jäsenmaksua tuotti sellaisen tuloksen, että vuonna 2019
tai sitä ennen 70 vuotta täyttäneet vapautetaan edelleen jäsenmaksusta, ja he säilyttävät myös kaikki
jäsenedut mukaan lukien äänestysoikeuden ja oikeuden asettua ehdolle liiton vaaleissa.
Valtuuskunta päätti myös kahden uuden eläkeläisryhmän perustamisesta. 1) täydelle tai osaaikaiselle eläkkeelle siirtyvä lääkäri voi hakemuksestaan siirtyä SLL:n eläkeläisjäsenryhmään.
Hän saa tällöin edelleen liiton varsinaisen jäsenen edut, mutta menettää äänestys- ja ehdolle
asettumisoikeutensa liiton vaaleissa. Tämän ryhmän jäsen maksaa 25% liiton perusjäsenmaksusta
(kuluvana vuonna 132 euroa). 2) jos eläkkeelle jäänyt haluaa jatkaa liiton täysjäsenenä (siis myös
äänestää ja asettua ehdokkaaksi) hän saa edelleen nykyisen 50%:n alennuksen perusjäsenmaksusta
(264 euroa). 85 vuotta täyttänyt saa täyden jäsenmaksuvapautuksen ja säilyttää entiset jäsenoikeutensa.
Toinen yhdistyksemme vuosikausia ajama asia eli seniorilääkäreiden ikäsyrjintä sai myös viime
vuonna onnellisen lopun. Helmikuun hallituksen kokouksessa päätettiin kysyä liiton kantaa
edellisenä vuonna lähettämäämme kyselyyn koskien lääkäriasemien tapaa irtisanoa kollegoiden
sopimus vastaanoton pitämiseen tietyn iän saavutettuaan. Liitto ei nimittäin ollut vastannut
kirjelmäämme mitenkään. Kävikin niin, että tietämättämme kuopiolainen kardiologi Matti
Halinen oli tiedustellut samaa asiaa yhdenvertaisuusvaltuutetulta tultuaan ulosheitetyksi Mehiläisen
tiloista täytettyään 72 vuotta. Valtuutettu oli varsin perusteellisesti selvitellyt asiaa eri tahoja
konsultoiden. Lopputoteamus oli yksiselitteinen, ”ikärajoitukset ovat pätemättömiä”. Perustuslain
elinkeinovapaus ei oikeuta ylläpitämään syrjiviä sopimuskäytäntöjä. Lääkärilehdessä tätä asiaa
käsiteltiin myös näyttävästi. Tiettävästi kaikki tahot peruivat harrastamansa vastaanottojen
ikärajoitteen.
Kolmas ja yhdistyksemme kannalta ehkä merkittävin muutos oli toimistomme muutto Helsingin
Lääkäriyhdistyksen alivuokralaiseksi heidän omistamiinsa toimistotiloihin osoitteeseen
Museokatu 13 A 2 (nimihän sopii hyvin yhdistyksemme kotikadun osoitteeksi). Yhdistyksellämme
on ollut 19 neliön vuokratila liiton toimiston 7. kerroksessa. Lääkäritalon remontin yhteydessä liitto
kaksinkertaisti vuokramme 454 euroon kuukaudessa eli se tarkoittaisi vuositasolla 5448 euroa.
Puheenjohtaja Taito Pekkarinen on neuvotellut tilanteesta Helsingin Lääkäriyhdistyksen
puheenjohtajan Björn Eklundin kanssa. Vuosivuokraksemme on sovittu 800 euroa. Siihen kuuluu
oikeus pieneen toimistotyötilaan, varastotilaan yhdistyksen kellaritiloissa ja oikeus käyttää
yhdistyksen kokoustilaa tarpeemme mukaisesti huoneen varauskirjaan merkittävinä aikoina.
Samassa yhteydessä puheenjohtajat sopivat, että HLY sallii toimistosihteerinsä Elina Suvivirran
tekevän o.t.o. työ
 
Suomen Seniorilääkärit TOIMINTAKERTOMUS 2019
Suomen Seniorilääkärit ry – Finlands Seniorläkare rf toimintakertomus 2019
Yleistä
Vuosi 2019 oli yhdistyksen kymmenes toimintavuosi.
Lääkäriliitossa pari vuotta esillä ollut eläkeläisten jäsenmaksuvapaus tuli päätökseen liiton
valtuuskunnan kokouksessa 19.12.2019. Yhdistyksemme aktiivisesti ajama kannanotto,
ettei eläkeläisille edelleenkään määrätä jäsenmaksua tuotti sellaisen tuloksen, että vuonna 2019
tai sitä ennen 70 vuotta täyttäneet vapautetaan edelleen jäsenmaksusta, ja he säilyttävät myös kaikki
jäsenedut mukaan lukien äänestysoikeuden ja oikeuden asettua ehdolle liiton vaaleissa.
Valtuuskunta päätti myös kahden uuden eläkeläisryhmän perustamisesta. 1) täydelle tai osaaikaiselle eläkkeelle siirtyvä lääkäri voi hakemuksestaan siirtyä SLL:n eläkeläisjäsenryhmään.
Hän saa tällöin edelleen liiton varsinaisen jäsenen edut, mutta menettää äänestys- ja ehdolle
asettumisoikeutensa liiton vaaleissa. Tämän ryhmän jäsen maksaa 25% liiton perusjäsenmaksusta
(kuluvana vuonna 132 euroa). 2) jos eläkkeelle jäänyt haluaa jatkaa liiton täysjäsenenä (siis myös
äänestää ja asettua ehdokkaaksi) hän saa edelleen nykyisen 50%:n alennuksen perusjäsenmaksusta
(264 euroa). 85 vuotta täyttänyt saa täyden jäsenmaksuvapautuksen ja säilyttää entiset jäsenoikeutensa.
Toinen yhdistyksemme vuosikausia ajama asia eli seniorilääkäreiden ikäsyrjintä sai myös viime
vuonna onnellisen lopun. Helmikuun hallituksen kokouksessa päätettiin kysyä liiton kantaa
edellisenä vuonna lähettämäämme kyselyyn koskien lääkäriasemien tapaa irtisanoa kollegoiden
sopimus vastaanoton pitämiseen tietyn iän saavutettuaan. Liitto ei nimittäin ollut vastannut
kirjelmäämme mitenkään. Kävikin niin, että tietämättämme kuopiolainen kardiologi Matti
Halinen oli tiedustellut samaa asiaa yhdenvertaisuusvaltuutetulta tultuaan ulosheitetyksi Mehiläisen
tiloista täytettyään 72 vuotta. Valtuutettu oli varsin perusteellisesti selvitellyt asiaa eri tahoja
konsultoiden. Lopputoteamus oli yksiselitteinen, ”ikärajoitukset ovat pätemättömiä”. Perustuslain
elinkeinovapaus ei oikeuta ylläpitämään syrjiviä sopimuskäytäntöjä. Lääkärilehdessä tätä asiaa
käsiteltiin myös näyttävästi. Tiettävästi kaikki tahot peruivat harrastamansa vastaanottojen
ikärajoitteen.
Kolmas ja yhdistyksemme kannalta ehkä merkittävin muutos oli toimistomme muutto Helsingin
Lääkäriyhdistyksen alivuokralaiseksi heidän omistamiinsa toimistotiloihin osoitteeseen
Museokatu 13 A 2 (nimihän sopii hyvin yhdistyksemme kotikadun osoitteeksi). Yhdistyksellämme
on ollut 19 neliön vuokratila liiton toimiston 7. kerroksessa. Lääkäritalon remontin yhteydessä liitto
kaksinkertaisti vuokramme 454 euroon kuukaudessa eli se tarkoittaisi vuositasolla 5448 euroa.
Puheenjohtaja Taito Pekkarinen on neuvotellut tilanteesta Helsingin Lääkäriyhdistyksen
puheenjohtajan Björn Eklundin kanssa. Vuosivuokraksemme on sovittu 800 euroa. Siihen kuuluu
oikeus pieneen toimistotyötilaan, varastotilaan yhdistyksen kellaritiloissa ja oikeus käyttää
yhdistyksen kokoustilaa tarpeemme mukaisesti huoneen varauskirjaan merkittävinä aikoina.
Samassa yhteydessä puheenjohtajat sopivat, että HLY sallii toimistosihteerinsä Elina Suvivirran
tekevän o.t.o. työnä Seniorilääkäreiden antamat työt Suvivirran ja Senioriyhdistyksen välisellä erillisellä työsopimuksella. Nykyisen toimistosihteerimme (Säde Stenbacka) työvoimakulu oli vuositasolla runsas 5000 euroa. Hyvässä yhteisymmärryksessä Taito on lopettanut Säteen työsuhteen vuodenvaihteessa.
 
Hallitus
Hallitus 2/4
Yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä.
Pekkarinen Taito, pj
Lindgren Jan, vpj
Ahokas Terttuliisa
Harve Pekka
Kekomäki Martti
Kupiainen Outi
Lindgren Leena
Wallin Aulikki
Lampainen Erkki, sihteeri
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa.
Syyskokous valitsi hallituksen esityksestä ja oman tahtonsa mukaisesti erovuoroisista jäsenistä
Terttuliisa Ahokkaan, Pekka Harveen ja Leena Lindgrenin jatkamaan hallituksessa seuraavat kaksi
vuotta. Erkki Lampaisen sijalle hallitukseen valittiin niin ikään kahdeksi vuodeksi Raimo
Kekkonen.
Sairauden vuoksi Martti Kekomäki halusi luopua hallituksen jäsenyydestä. Muiden tehtävien vuoksi
Jan Lindgren myös ilmoitti erohalustaan, ja heidän tilalleen yhdeksi vuodeksi valittiin Erja Lukkari
ja Matti Tikkanen. Seuraavan vuoden jatkavat hallituksessa Outi Kupiainen ja Aulikki Wallin.
 
Jäsenistö ja jäsenmaksu
Vuoden 2019 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 620 kollegaa.
Jäsenmaksu on ollut 50 euroa. Liittymismaksua ei kerätty.

Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajana vuoden 2019 osalta toimii Arvi Parvinen ja varatoiminnantarkastajana
Mikko Vienonen.

Jäsenkirjeet ja yhdistyksen kokoukset
Puheenjohtaja on lähettänyt kuusi jäsenkirjettä, joissa on käsitelty yhdistyksen ajankohtaisia asioita.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.5.2019 Lääkäriliiton auditoriossa. Kokousesitelmän piti
professori Martti Kekomäki aiheesta ”Sote-kuppi on nurin – mitäs nyt tehdään”. Aiheesta virisi
vilkas keskustelu, mutta tehtäväkuvaus jäi vielä odottamaan parempia aikoja!
Kevätkokousasiat käsiteltiin joutuisasti ja yksimielisesti. Kokouksen suurin mielenkiinto kohdistui
kysymykseen seniorien jäsenyydestä Suomen Lääkäriliitossa ja jäsenmaksun muutoshankkeet.
Seniorilääkäriyhdistyksen hallitus on lukuisia kertoja käsitellyt asiaa ja antanut useita lausuntoja
jäsenmaksutyöryhmälle. Kevätkokous esitti myös huolensa mahdollisen jäsenmaksun merkityksestä
kollegakunnan yhtenäisyyden kannalta ja pelkonsa, että seurauksena voi olla hajaannus ja
pahimmassa tapauksessa eläkeläisten joukkoirtisanoutuminen liitosta. Hallitus sai kannatusta ja
eväitä yhdistyksen edustajien esiintymiseen liiton päättävissä elimissä kyseisessä asiassa.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 9.12.2019 Helsingin Biomedicumissa, ja siihen osallistui
69 kollegaa. Kokousesitelmän piti kollega Timo Aronkytö, joka toimi edellisen hallituksen aikana
Uudenmaan muutosjohtajana. Hänen kokousesitelmänsä aiheena oli ”Voiko Rinteen hallitus
selviytyä sotesta?” Tyly toteamus oli, ettei voi, koska hallitus juuri muutama päivä ennen
kokoustamme kaatui! Esitelmässään hän käsitteli sotetapahtumia lähinnä Uudenmaan
näkökulmasta. Huima organisaatio oli yli kolme vuotta asiaa pohtimassa, ja rahaa kului
valtakunnallisesti 200 miljoonaa, Uudenmaan alueella 70 miljoonaa. Projekti työllisti Uudenmaan
alueella 260 ihmistä ja lisäksi kymmeniä konsulttifirmoja. Suunnitteluvaiheessa oli 150 erillistä
projektia käynnissä.
Aronkydön mukaan tämän valmistelun tuloksista vain pieni osa voidaan tulevaisuudessa käyttää
hyväksi. Internetissä niitä on luettavissa. Sopivasti huumorilla höystettynä Aronkytö esitteli
osia suunnitelluista ratkaisuista. Yhteenvetona hän totesi, että nykyistä hallitusta odottaa edelleen
monimutkainen homma. Sotku pitää jotenkin korjata; ei parane johtamisella eikä urputtamisella.
Kaikkiaan 20% pitää korjata, 80% korjaa itse itsensä.
Sääntömääräiset syyskokousasiat käsiteltiin sutjakkaasti ja päätökset tehtiin yksimielisesti.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa esitellessään puheenjohtaja Pekkarinen esitteli pääasiassa
asiat, jotka on kuvattu tämän toimintasuunnitelman yleistä osiossa. Syyskokous hyväksyi
hallituksen suunnittelemat toimet.
 
 Toiminta Lääkäriliitossa ja muu vastaava toiminta
Lääkäriliiton valtuuskunnassa seniorilääkäreillä oli 11 edustajaa. Hallituksen ja valtuuskunnan
yhteistyön tehostaminen ei edelleenkään ole suuremmin parantunut, vaikka sitä on yritetty.
Valtuuskunnassa senioriedustajat ovat olleet aktiivisia mm. puheenvuoroja pitäen ja liiton
yhteisiin hankkeisiin myötämielisesti suhtautuen.
Hallituksesta Taito Pekkarinen, Terttuliisa Ahokas, Martti Kekomäki ja Outi Kupiainen
ovat olleet myös valtuuskunnan jäseniä. Heidän kauttaan yhteyksiä valtuuskuntaan on helppo
hoitaa edelleen.
Taito Pekkarinen on Suomen Seniorilääkärit ry – Finlands Seniorläkare rf yhdistyksen
puheenjohtaja ja Seniorilääkäri-lehden päätoimittaja. Taito on SLL:n valtuuskunnan vpj ja
vaalivaliokunnan jäsen, SLL:n terveyspoliittisen jaoksen jäsen ja lisäksi AKAVAN
seniorityöryhmän jäsen.
Terttuliisa Ahokas on ollut liiton vaalivaliokunnan ja professiojaoksen jäsen.
Pekka Harve on Arktisen Seniorilääkärikillan jäsen.
Martti Kekomäki on Lääkäriliiton valtuuskunnan, hallituksen, terveyspoliittisen jaoksen ja
laatuneuvoston jäsen. Hän on myös Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnan jäsen sekä oli
stm:n soteasiantuntijaryhmän jäsen.
Outi Kupiainen on Appendixin jäsen.
Jan Lindgren on SLL:n pääkaupunkiseudun paikallisosaston johtokunnan jäsen ja SLL:n
valtuuskunnan varajäsen. Jan on myös Duodecimin valtuuskunnan jäsen.
Leena Lindgren on Helsingin seudun Duodecim-seuran puheenjohtaja, Lääkärilehden toimitusneuvoston jäsen, Duodecimin koulutusvaliokunnan jäsen ja Pro Filharmonia ry (Helsingin
kaupunginorkesterin ystäväyhdistys) puheenjohtaja ja Espoo Sinfonian hallituksen jäsen.
Lisäksi Leena on järjestänyt Seniorilääkärisession Lääkäripäiville 2019.
Aulikki Wallin on Suomen Lääkäriliiton Turun terveyspoliittisen aluevaltuuskunnan jäsen.
Muu toiminta
LÄÄKÄRIPÄIVIEN 2019 SENIORILÄÄKÄRIT ry SEMINAARI
Hallituksemme jäsen professori Leena Lindgren organisoi ja toimi Seniorilääkäreiden järjestämässä
toisessa omassamme lääkäripäivien seminaarissa ”milloin työkyky loppuu?”
Ohjelma:
Terttuliisa Ahokas: Vastaanoton pitäminen eläkkeellä
Vuokko Hupli: Ikääntyneen lääkärin työkyky
 
Anu Mustakari: Kuinka kauan lääkäri on lääkäri? Lääkärin työ eläkeläisenä
Seminaariin osallistui 80 kollegaa. Seminaarin saama arvostus oli ”erinomainen”.
SENIORILÄÄKÄRILEHTI
Seniorilääkärilehden voidaan sanoa jo vakiinnuttaneen paikkansa yhdistyksemme ”äänitorvena”.
Kulunut vuosi oli neljäs ilmestymisvuosi. Sitä toimitettiin perinteiseen tapaan neljä numeroa, joista
jokainen on ansainnut ja saanut kiittäviä lausumia. Lehti on postitettu kaikille 60 vuotta täyttäneille
kollegoille. Painatus- ja postituskulut ovat noin 13 000 euroa/lehti. Useampaan kertaan on
keskusteltu, onko 60 vuotta turhan alhainen postitusikä. Kuitenkin on todettu, että täten emme
lukeudu pelkästään eläkeläisjärjestöksi, vaan voimme vaikuttaa ja valmentaa nuorempia kollegoita
ikääntymiseen sekä toivottavasti sopivasti lehden sisältöä manipuloiden saada myös nuoremmista
kollegoista aktiivisia jäseniä liittymään yhdistykseemme.
Päätoimittajana toimi Taito Pekkarinen. Toimituskuntaan ovat kuuluneet Veikko Granström, Leena
Lindgren, Mikko Vienonen, Pekka Eränkö, Martti Vastamäki, Tiina Huusko ja Outi Kupiainen.
Puheenjohtaja Taito Pekkarinen on ideoinut myös erillisen Seniorilääkärien uutiskirjeen
toimittamista. Kyseessä olisi jäsenkirjettä laajemmin sähköisesti lähetettävä kirje, jonka tilaamismahdollisuutta markkinoitaisiin Seniorilääkärilehden välityksellä. Tämänkin tarkoituksena olisi
ensinnäkin tiedottaa toiminnastamme, ja toiseksi saada tiedotuksemme piiriin pikku hiljaa lisää yli
60-vuotiaita kollegoita. Sähköpostitse toimitettuna uutiskirjeen kustannukset olisivat vähäiset
sen avaamiin mahdollisuuksiin verrattuina. Puheenjohtaja Taito Pekkarinen vie asiaa eteenpäin
niin, että sisällön laatimiseen osallistuisi myös lehden toimituskunta mahdollisuuksien mukaan.
MATKAT
Seniorilääkäriyhdistyksen yhdessä Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy:n kanssa järjestämät matkat
ovat olleet erittäin tavoiteltuja (yleensä alle aikayksikön loppuun varattuja) ja yhdistyksen
taloutemme kannalta erinomaisen tärkeitä.
Viime vuonna teimme neljä matkaa:
1. Aqua Spa 17.-20.1.19, matkalaisia 17
2. Itävalta 14. 18.5.19, matkalaisia 34
3. Kuhmon kamarimusiikki 23.-25.7.19, matkalaisia 42
4. Slovenia-Kroatia 29.9.-6.10.19, matkalaisia 37
VALAKORU
Valakoruprojekti on saatu sillä tavoin maaliin, että mallit on hallituksessa hyväksytty ja
markkinointi on alkanut. Aika näyttää, millaisen suosion se nuorisokollgoiden ja lähinnä
heidän taustarythmien keskuudessa saa.
 
HallitusJulkaistu 02.11.2020

« Takaisin