Ajankohtaista

Vuosikokousmateriaalia 11.11.2020/ Tuloslaskelma 2019


Tuloslaskelma
.
1.1.2019
31.12.2019
- 1.1.2018 -
31.12.2018
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
1. Tuotot 4 280,00
Toimintatuotot YHTEENSÄ 4 280,00
Toimintakulut
2. Kulut
a) Kokous- ja matkakulut - 3 626,04 - 6 813,23
b) Vuokrat - 5 038,80 - 2 352,00
c) Muut toimintakulutkulut - 4 286,56 - 7 081,69
a) Henkilöstökulut - 5 085,78 - 5 928,37
2. Kulut YHTEENSÄ - 18 037,18 - 22 175,29
Toimintakulut YHTEENSÄ - 18 037,18 - 22 175,29
Varsinainen toiminta YHTEENSÄ - 18 037,18 - 17 895,29
3. Tuotto-/Kulujäämä - 18 037,18 - 17 895,29
Varainhankinta
4. Tuotot 42 240,00 37 188,00
5. Kulut - 23 546,40 - 19 628,31
Varainhankinta YHTEENSÄ 18 693,60 17 559,69
6. Tuotto-/Kulujäämä 656,42 - 335,60
9. Tuotto-/Kulujäämä 656,42 - 335,60
13.Tilikauden tulos 656,42 - 335,60
656,42 _____________ _____________
 
 
Tase
 
Tilikausi: 1.1.2019 - 31.12.2019 Suomen Seniorilääkärit r.y.
 
VASTATTAVAA
 
A OMA PÄÄOMA
Oma pääoma
I Edellisten vuosien yli-/alijäämä 9 071,36 9 406,96
Oma pääoma YHTEENSÄ 9 071,36 9 406,96
Vapaa oma pääoma
VI Tilikauden voitto (tappio) 656,42 - 335,60
Vapaa oma pääoma YHTEENSÄ 656,42 - 335,60
A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 727,78 9 071,36
D VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
6. Ostovelat 1 784,19 4 036,90
11. Siirtovelat 451,58 231,59
Lyhytaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ 2 235,77 4 268,49
D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 235,77 4 268,49
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 963,55 13 339,85
 
B VAIHTUVAT VASTAAVAT
II SAAMISET
Pitkäaikaiset
7. Siirtosaamiset 120,00
Pitkäaikaiset YHTEENSÄ 120,00
Lyhytaikaiset
1. Myyntisaamiset 1 500,00
Lyhytaikaiset YHTEENSÄ 1 500,00
II SAAMISET YHTEENSÄ 1 500,00 120,00
IV Rahat ja pankkisaamiset 10 463,55 13 219,85
B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 963,55 13 339,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 963,55 13 339,85
VASTAAVAA
B VAIHTUVAT VASTAAVAT
II SAAMISET
Pitkäaikaiset
7. Siirtosaamiset 120,00
Pitkäaikaiset YHTEENSÄ 120,00
Lyhytaikaiset
1. Myyntisaamiset 1 500,00
Lyhytaikaiset YHTEENSÄ 1 500,00
II SAAMISET YHTEENSÄ 1 500,00 120,00
IV Rahat ja pankkisaamiset 10 463,55 13 219,85
B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 963,55 13 339,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 963,55 13 339,85Julkaistu 02.11.2020

« Takaisin