Ajankohtaista

Kevätkokouksen 18.5.2021 materiaali


SUOMEN SENIORILÄÄKÄRIT ry 

Toimintakertomus
 Tuloslaskelma 
Tase 
Liitetiedot ja allekirjoitukset 
Tilinpäätösmerkintä 
Tuloslaskelmaerittely

 

 Toimintakertomus 2020

 Vuosi 2020 oli yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi.Yhdistys täytti 10 vuotta tammikuussa 2020. Lääkäriliiton valtuuskunnassa toimikaudella 2019-2021 yhdistyksellä oli 11 edustajaa. Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Taito Pekkarinen, jonka yllättävä kuolema helmikuussa vaikutti merkittävästi toimintaamme. Helmi-maaliskuun vaihteessa Suomeen levinneen koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot lamaannuttivat myös yhdistyksen toiminnan kevätkaudella lähes kokonaan hallituksen kahta kokoontumista ja yhtä puhelinkokousta lukuunottamatta. Pandemiatilanne rauhoittui kesän kuluessa voimistuakseen jälleen syksyllä toisena aaltona. Kokoontumisrajoitusten vuoksi yhdistyksen kevät-ja syyskokous pidettiin yhdistettynä ja hybridikokouksena 11.11.2020. Lääkäriliitto Yhdistyksen yhteistyö Lääkäriliiton kanssa on toteutunut valtuuskunnassa, hallituksessa ja Liiton jaoksissa. Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Taito Pekkarisen jälkeen yhdistyksestämme Matti J.Tikkanen. Hänellä on myös läsnäolo-oikeus Liiton hallituksessa, jossa jäsenenä on yhdistyksestä Martti Kekomäki. Liiton professiojaokseen on kuulunut Terttuliisa Ahokas ja Liiton terveyspoliittiseen jaokseen Raimo Kekkonen. Valtuuskuntaryhmä Yhdistys on normaaliaikoina järjestänyt valtuuskuntaryhmälleen ajankohtaisia asioita käsittelevät tapaamiset ennen Lääkäriliiton valtuuskunnan kokouksia. Kuluvana vuonna tapaamisia ei pandemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi voitu järjestää. HallitusYhdistyksen puheenjohtajana toimi pj Taito Pekkarisen menehtymisen jälkeen vpj Raimo Kekkonen. Syyskokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Leena Lindgren. Muut hallituksen jäsenet: Terttuliisa Ahokas, Aulikki Wallin, Erja Lukkari (rahastonhoitaja), Matti J.Tikkanen, Pekka Harve, Jan Lindgren, Raimo Kekkonen, Outi Kupiainen (sihteeri). Yhdistyksen tiedottajana toimi Riitta Ristolainen. Yhdistyksen marraskuisessa yhdistetyssä kevät-ja syyskokouksessaTaito Pekkarinen valittiin postuumisti yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Hallitus kokoontui kuluneena vuonna viisi kertaa, joista yksi kokous toteutettiin sähköpostikokouksena. Jäsenrekisteri Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksuperintä siirrettiin vuoden alusta Suomen Lääkäriliiton tehtäväksi. Yhdistyksen pankkiyhteys Yhdistyksen tilit on siirretty Nooa Säästöpankkiin. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Erja Lukkari Toimisto Yhdistyksen toimisto siirtyi vuokralaiseksi Helsingin Lääkäriyhdistyksen tiloihin Museokatu 13.A. 2. Yhdistys luopui myös ulkopuolisen sihteerin käytöstä. Seniorilääkäri-lehti Lehden päätoimittajana toimi Leena LIndgren. Hänen lisäkseen toimitusneuvoston muodostivat Aulikki Wallin, Riitta Ristolainen ja Terttuliisa Ahokas. Seniorilääkärilehti ilmestyi lokakuussa 2020. Päätettiin myös, että lehti ilmestyy jatkossa kerran vuodessa. Yhdistyksen jäsenkirjeet Jäsentiedotuksen turvaamiseksi hallitus lähetti kaksi sähköistä jäsenkirjeitä. Kirjeessä informoitiin jäseniä yhdistyksen toiminnasta. Yhdistys 10 vuotta 11.1.2020 Suomen Seniorilääkärit ry, perustettiin 11.1.2010. Yhdistyksen kymmenvuotisjuhlat päätettiin pitää tammikuussa mutta ne jouduttiin koronarajoitusten vuoksi siirtämään seuraavalle vuodelle. Seniorilääkäreiden matkat vuodelle 2020 Laulasmaa-kylpylä Viro(Tallinna 30km) 28.-31.1.2020 (25) Montenegro-Albania-Dubrovnik 20.-27-4.2020 (32) Mikkelin musiikkijuhIat 9.-10.7.2020 Skotlanti 18.-22.9.2020 (34) Matkaohjelmasta voitiin pandemian vuoksi toteuttaa ainoastaan ensimmäinen eli Laulasmaan- kylpylämatka Viroon.

 Tuloslaskelma Suomen Seniorilääkärit r.y. 1.1.2020 31.12.2020 - 1.1.2019 - 31.12.2019 

Varsinainen toiminta 

Toimintatuotot
 1. Tuotot 95,00 Toimintatuotot YHTEENSÄ 95,00 Toimintakulut 2. Kulut a) Kokous- ja matkakulut - 1 354,22 - 3 626,04 b) Vuokrat - 1 756,20 - 5 038,80 c) Muut toimintakulutkulut - 4 916,89 - 4 286,56 a) Henkilöstökulut 151,79 - 5 085,78 2. Kulut YHTEENSÄ - 7 875,52 - 18 037,18 Toimintakulut YHTEENSÄ - 7 875,52 - 18 037,18 Varsinainen toiminta YHTEENSÄ - 7 780,52 - 18 037,18 3. Tuotto-/Kulujäämä - 7 780,52 - 18 037,18 Varainhankinta 4. Tuotot 27 190,99 42 240,00 5. Kulut - 17 223,24 - 23 546,40 Varainhankinta YHTEENSÄ 9 967,75 18 693,60 6. Tuotto-/Kulujäämä 2 187,23 656,42 9. Tuotto-/Kulujäämä 2 187,23 656,42 13.Tilikauden tulos 2 187,23 656,42 2 187,23 _____________ _____________ TILIKAUDEN TULOS 656,42 _____________ ____________

_Tase 

Tilikausi: 1.1.2020 - 31.12.2020 Suomen Seniorilääkärit r.y. 31.12.2020 31.12.2019

 VASTAAVAA B VAIHTUVAT VASTAAVAT II SAAMISET Lyhytaikaiset 1. Myyntisaamiset 1 500,00 Lyhytaikaiset YHTEENSÄ 1 500,00 II SAAMISET YHTEENSÄ 1 500,00 IV Rahat ja pankkisaamiset 25 207,03 10 463,55 B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25 207,03 11 963,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 207,03 11 963,55Tase Tilikausi: 1.1.2020 - 31.12.2020 Suomen Seniorilääkärit r.y. 31.12.2020 31.12.2019 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Oma pääoma I Edellisten vuosien yli-/alijäämä 9 727,78 9 071,36 Oma pääoma YHTEENSÄ 9 727,78 9 071,36 Vapaa oma pääoma VI Tilikauden voitto (tappio) 2 187,23 656,42 Vapaa oma pääoma YHTEENSÄ 2 187,23 656,42 A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 915,01 9 727,78 D VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 6. Ostovelat 13 278,52 1 784,19 11. Siirtovelat 13,50 451,58 Lyhytaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ 13 292,02 2 235,77 D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 292,02 2 235,77 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 207,03 11 963,55

LIITETIEDOT 

Henkilökunnan määrä on keskimäärin ollut 1. OMA PÄÄOMA Toimintapääoma 9 727,78 Tilikauden tulos 2 187,23 Oma pääoma tilikauden lopussa 11 915,01 ALLEKIRJOITUKSET Helsinki . .2021 Leena Lindgren Raimo Kekkonen Terttuliisa Ahokas Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pekka Harve Outi Kupiainen Jan Lindgren Erja Lukkari Matti J Tikkanen Aulikki Wallin TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta toiminnan tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki . .2021 Armi ParvinenTuloslaskelmaerittely Tilikausi: 1.1.2020 - 31.12.2020 Suomen Seniorilääkärit r.y. Varsinainen toiminta Toimintatuotot 1. Tuotot 3500 Vuosijuhlatulot/Illalliskortit 95,00 1. Tuotot YHTEENSÄ 95,00 Toimintatuotot YHTEENSÄ 95,00 Toimintakulut 2. Kulut a) Kokous- ja matkakulut 6340 Muut matkakulut - 694,20 6350 Kokoustarjoilut - 660,02 a) Kokous- ja matkakulut YHTEENSÄ - 1 354,22 b) Vuokrat 6100 Toimiston vuokrat - 1 254,00 6110 Kokoustilan vuokra - 502,20 b) Vuokrat YHTEENSÄ - 1 756,20 c) Muut toimintakulutkulut 6500 Postikulut - 189,10 6510 Tiedonhallintakulut - 501,16 6520 Konttorikulut - 72,13 6550 Hallintopalvelut - 830,80 6580 Pankkikulut - 183,72 6585 Huomionosoitukset - 221,98 6590 Muut hallinnon kulut - 2 918,00 c) Muut toimintakulutkulut YHTEENSÄ - 4 916,89 a) Henkilöstökulut 5110 Palkan sivukulut 31,79 5210 Tapaturmavakuutus 120,00 a) Henkilöstökulut YHTEENSÄ 151,79 2. Kulut YHTEENSÄ - 7 875,52 Toimintakulut YHTEENSÄ - 7 875,52 Varsinainen toiminta YHTEENSÄ - 7 780,52 3. Tuotto-/Kulujäämä - 7 780,52 Varainhankinta 4. Tuotot 4000 Jäsenmaksutulot 24 060,99 4160 Ilmoitustulot 330,00 4190 Muut varainhankintatuotot 2 800,00 4. Tuotot YHTEENSÄ 27 190,99 5. Kulut 4400 Lehden kulut - 17 223,24 5. Kulut YHTEENSÄ - 17 223,24Tuloslaskelmaerittely Tilikausi: 1.1.2020 - 31.12.2020 Suomen Seniorilääkärit r.y. Varainhankinta YHTEENSÄ 9 967,75 6. Tuotto-/Kulujäämä 2 187,23 9. Tuotto-/Kulujäämä 2 187,23 13.Tilikauden tulos 2 187,23 TILIKAUDEN TULOS 2 187,23Tase-erittely Tilikausi: 1.1.2020 - 31.12.2020 Suomen Seniorilääkärit r.y. 31.12.2020 Tilin saldo VASTAAVAA B VAIHTUVAT VASTAAVAT IV Rahat ja pankkisaamiset 1920 Nooa Sp FI92 4405 0010 5203 13 25 207,03 IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 25 207,03 B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25 207,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 207,03Tase-erittely Tilikausi: 1.1.2020 - 31.12.2020 Suomen Seniorilääkärit r.y. 31.12.2020 Tilin saldo VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Oma pääoma I Edellisten vuosien yli-/alijäämä 2000 Oma pääoma 9 727,78 I Edellisten vuosien yli-/alijäämä YHTEENSÄ 9 727,78 Oma pääoma YHTEENSÄ 9 727,78 Vapaa oma pääoma VI Tilikauden voitto (tappio) 2 187,23 Vapaa oma pääoma YHTEENSÄ 2 187,23 A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 915,01 D VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 6. Ostovelat 2770 Ostovelat Alkusaldo 1 784,19 Lisäys (hankinta) Tospvm Tosite TL Forssan Kirjapaino Oy/lehden jakelulukut 31.12.2020 16 1 - 8 104,77 Forssan Kirjapaino Oy/Seniorilääkäri 31.12.2020 16 1 - 5 173,75 * * Lisäys (hankinta) yhteensä - 13 278,52 Vähennys (myynti) Tospvm Tosite TL HUS 31.1.2020 2 1 694,89 Tilavuokra Biomedicum 31.1.2020 2 1 737,80 muuttomiehn lounaskulu 31.1.2020 2 1 41,50 Artturi Desing 31.1.2020 2 1 310,00 * * Vähennys (myynti) yhteensä 1 784,19 Tili yhteensä 13 278,52 6. Ostovelat YHTEENSÄ 13 278,52 11. Siirtovelat 2800 Siirtovelat Alkusaldo 451,58 Lisäys (hankinta) Tospvm Tosite TL Nooa Sp 12/2020 31.12.2020 16 1 - 13,50 * * Lisäys (hankinta) yhteensä - 13,50 Vähennys (myynti) Tospvm Tosite TL Palkka S. Stenbacka 31.1.2020 2 1 269,90 Työttömyysvakuutusmaksu 2019 30.4.2020 7 1 29,89 Edell.tilik. velka 31.12.2020 18 1 151,79 * * Vähennys (myynti) yhteensä 451,58 Tili yhteensä 13,50Tase-erittely Tilikausi: 1.1.2020 - 31.12.2020 Suomen Seniorilääkärit r.y. 31.12.2020 Tilin saldo 11. Siirtovelat YHTEENSÄ 13,50 Lyhytaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ 13 292,02 D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 292,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 207,03Suomen Senioirilääkärit r.y. TASE-ERITTELYT 31.12.2020 OSTOVELAT Forssan Kirjapaino Oy/lehden jakelulukut 8 104,77 Forssan Kirjapaino Oy/Seniorilääkäri 5 173,75 13 278,52 OSTOVELAT Nooa Sp 12/2020 13,50 13,50 

Vantaa 19.4.2021 Jonna StenmaJulkaistu 16.05.2021

« Takaisin