Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma v. 2022Suomen Seniorilääkärit ry 

Toimintasuunnitelma 2022 

Yleistä Vuosi 2022 on yhdistyksen 12. toimintavuosi. Vuotta 2021 vaikeutti edelleen globaalisti Covid-19 pandemia, joka kohdistui myös yhdistyksen toimintaan. Lääkäriliitossa toimiminen Lääkäriliiton 10/2021 valitussa valtuuskunnassa yhdistyksellä on yhdeksän edustajaa: Terttuliisa Ahokas, Juha Hänninen, Krister Höckerstedt, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Heikki Peltola, Pekka Reinikainen, Olli-Pekka Ryynänen, Jari Sinkkonen ja Ilkka Taipale. Lääkäriliiton toimintaan seniorilääkärit osallistuvat aikaisempien vuosien tapaan aktiivisesti: Raimo Kekkonen on toiminut terveyspoliittisessa jaostossa ja Terttuliisa Ahokas professiojaoksessa, Matti J.Tikkanen on osallistunut SLL:n hallituksen toimintaan. Myös SLL aluetoimikuntien työskentelyyn tullaan esittämään seniorilääkäreiden edustajia. Lopulliset valinnat tehdään vuoden 2022 alussa. Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen toimisto sijaitsee Museokatu 13 A 2 (Helsinki 00100), jossa hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Seniorilääkärilehti Lehti ilmestyy kerran vuodessa. Päätoimittaja on Leena Lindgren. Lehden toimituskuntaan kuuluvat: Aulikki Wallin, Riitta Ristolainen ja Terttuliisa Ahokas. Seuraava Seniorilääkärilehti ilmestyy toukokuussa 2022. Tiedottaminen Yhdistyksellä on omat kotisivut, jonne ajankohtaiset asiat kirjautuvat blogimuotoon. Yhdistyksen tiedottajana toimii Riitta Ristolainen. Yhdistys lähettää toimintavuonna sähköisiä jäsenkirjeitä yhdistyksen toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Yhdistys on myös avannut Facebooktilin. Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen matkasuunnitelman ja -järjestelyiden vastuuhenkilöinä toimivat Jan Lindgren ja Terttuliisa Ahokas. Toistaiseksi yhteistyökumppanina on toiminut Matkatoimisto Resviaria, joka on selvinnyt järjestelyistä hyvin. Pandemiatilanteen rauhoittuessa yhdistys jatkaa vilkasta matkatoimintaansa. Matkakohteiksi valitaan tavanomaisuudesta poikkeavia ja/tai kulttuurianniltaan mielenkiintoisia maita ja kaupunkeja. Lääkäripäivät 2022 järjestetään virtuaalisena tosin siten että avajaiset ja pienryhmätoiminta voidaan järjestää myös kasvotusten mikäli koronatilanne sen sallii. Yhdistyksellä, Leena Lindgren vastuuhenkilönä, on yleensä ollut oma sessio lääkäripäivillä. Vuoden 2022 etätapahtumaan ei yhdistys järjestäjänä osallistu. Hallitus käynnistää yhdistyksen toiminnan monipuolistamista: alueellisia toimijoita/vastuuhenkilöitä etsitään ja aktivoidaan paikallisten tapaamisten ja tapahtumien järjestelyyn. Hallitus tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen valtuuskuntaryhmän kanssa järjestämällä yhteistyöpalavereita etenkin SLL valtuuskunnan kokouksiin liittyen. Lisätään myös yhteistyötä SLL muiden valtuuskuntaryhmien esim. NLY:n kanssa. Yhdistyksen tietoteknisiä valmiuksia kehitetään mm. arkistointia silmälläpitäen. Yhdistys nostaa profiiliaan hyvään vanhenemiseen ja eettisiin pohdintoihin liittyvissä kysymyksissä eri foorumeilla.

Julkaistu 06.12.2021

« Takaisin