SeniorilääkäritMaassamme on 65-vuotiaita ja vanhempia lääkäreitä n. 4500, jotka ovat ”liukumassa” pois työelämästä. Tämä ryhmä muodostaa Lääkäriliiton sisällä edunvalvonnallisilta ja muilta tarpeiltaan merkittävästi muista lääkäreistä eroavan ryhmän. Suomen seniorilääkärit ry perustettiin vuoden 2010 alussa toimimaan näiden lääkärien järjestönä, ylläpitämään osaltaan arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta maan lääkärikunnan keskuudessa. Yhdistys edistää jäsentensä ammatillista, sosiaalista ja muuta toimintaa ja heidän edunvalvontaansa..

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, koulutus-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä Suomen Lääkäriliitolle ja viranomaisille. Se edustaa suomalaisia seniorilääkäreitä suhteissa Suomen Lääkäriliittoon ja muihin ammatillisiin yhteenliittymiin ja ulkomaisiin lääkärijärjestöihin. .

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, jolla on voimassa Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet, ja joka on Suomen Lääkäriliiton jäsen ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

>>

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä: Suomen
Seniorilääkärit ry, Museokatu 13 A 2, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö :
Outi Kupiainen 0500606150

3. Rekisterin nimi: Jäsenten osoitelista. Varsinaista
jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Lääkäriliitto.
Yhdistys ylläpitää jäsenten osoite- ja sähköpostiosoitetietoja jäsentiedotteiden lähettämistä varten.

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus.
Jäsentiedotus.

5. Rekisterin tietosisältö. Jäsenten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet.
Jäsenten yhdistykselle antamat tiedot. Lääkäriliiton
jäsenrekisteri.

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja vain yhdistyksen omiin
tarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisterin
käsittelyssä tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan.
Rekisteritietojen säilytykseen käytettävien laitteistojen fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimen käyttöoikeuksia
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat
tiedot. Tarkastuksen toteuttamiseksi rekisterinpitäjä pyytää esittämään
kirjallisen tarkastuspyynnön.

11.Oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisterissä
olevalla henkilöllä on oikeus
tarkastaa tallennetut tietonsa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja,
joita hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin
pitäjälle. Rekisterin
henkilöllä on oikeus
muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti
rekisteriin.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet. Rekisterissä
olevalla henkilöllä on oikeus
pyytää häntä koskevien tietojen poistamiseen tai rajoittamiseen
rekisterissä. Pyynnöt
tulee lähettää kirjallisena
rekisterin pitäjälle.